CEBRO AB har mera i Tankarna...........

Från start till slutmontage i verkstaden

Färdiga tankkroppar klara för kundanpassning i vår verkstad där alla fästen, omrörare, anslutningar och annan utrustning svetsas in i tanken.

Bottenkonstruktionen mot fundamentet färdig för anpassning - insvetsning i tank, innertankens botten vilar på denna.

Isolering och montering av yttertopp i rostfritt stål

Montering av mantelns ytterbeklädnad med TRP-plåt

Montering av topplattform och lejdare

Montering av Omrörare och Rörslingor för värme

Uppställning utanför verkstad för kontroll och testning

Lastning på vår låga trailer för transport till kund

Uppställning för fastsättning i fundament, montering av stegar och plattformar av levererade Tankar och Silor hos våra slutkunder.

Nedan "Bildgalleriet" visar ett brett urval av begagnade tankar

i olika utföranden och storlekar, samt en del övrig utrustning som är vanligt förekommande inom Mejeri & Livsmedels branscherna. 

"Bildspelet" visar produkter med korta förklarande texter,

klicka på stora bilden om Ni vill stoppa eller starta om Bildspelet.